The Literary Scholar as Literary Critic? (lecture)

DSC_0192-1On the 30th of August I presented my research at the IRUN Graduate Conference (Peter Pasmany Katholic University) to an international public of PhD’s in Social Sciences, Psychology and the Humanities. I took the opportunity to present my latest case study that deals with the infamous Huizinga-lezing  ‘Literatuurwetenschap: het raadsel der onleesbaarheid‘ (Literary Studies: the Riddle of Unreadability). The lecture was delivered in december 1978 by Dutch Professor of Slavic Literary Studies Karel van het Reve and meant a frontal attack on the work of contemporary Dutch literary scholars and the way Literary Studies was practiced at that moment. What arguments did Van het Reve use to legitimate the profession of the literary scholar? What were the intertextual scientific traditions he placed himself in? And what normative statements did he make in respect to the scholarly enterprise of Literary Studies in general?

The preposition of my paper is that the study of the competition between the public and the academic discourse on literature can contribute to our understanding of the underlying norms and values that define the academic study of literature itself (at a given historical moment). The paper -with full title  ‘The Literary Scholar as Literary Critic? How the study of the relation between the academic and the public discourse on literature can help to understand the function and value of Literary Studies’- will be, most likely, published in the Conference Proceedings.

Also, I wrote a personal impression (in Dutch) of the conference itself that I found eyeopening because of the extreme diversity of disciplines and subjects. As a literary scholar of Dutch literature the question how to present your research to people working in totally different fields of study is not just challenging, it is also essential for our self understanding.

Masterclass Dominique Maingueneau

maingueneauMaingueneau ontwikkelde met behulp van centrale begrippen uit de linguïstiek (zoals enonciationshifters en deiktische woorden) een theoretische invalshoek voor het blootleggen van patronen in teksten die breed inzetbaar is. Zowel journalistieke teksten als preken, zowel literaire teksten als politieke speeches, ieder ‘discours genre’ heeft zijn discursieve  parameters maar ook zijn vertrouwde, door traditie gegroeide en bevestigde ‘ethos’ dat ons inzicht kan geven in achterliggende sociaal-culturele normen en waarden.

Maingueneau zal tijdens de masterclass ingaan op het concept van ‘self-constituting discourses’, dat zijn: ‘discourses which claim to be above any other type of discourse’ – denk hierbij aan het wetenschappelijke vertoog, het religieus vertoog of het vertoog over kunst – en hoe deze te analyseren.

De vraag die hij zich daarnaast stelt, is waar discoursanalyse afwijkt en verschilt van de traditionele ‘content analysis’: waarom discoursanalyse toepassen als we voor het interpreteren van perspectief en metaforen ook prima bij de narratologie en structuuranalyse terecht kunnen? Een deel van het antwoord geeft hij in het artikel ‘Analysing self-constituting discourses’ (1999) dat, naast twee andere Engelstalige artikelen van zijn hand, als leesmateriaal dient voor de masterclass:

Even when it is not openly interested in criticizing ideology, discourse analysis, radically, is a critical activity: it affects some basic illusions of speakers – the illusion of saying what they mean, the illusion that the places from which they speak are not constitutive of signification.”

Maingueneau is een van de grote Franse specialisten op het terrein van de discoursanalyse en verbonden aan de Sorbonne (Parijs). De masterclass vindt plaats aan de UvA van 14.00 tot 17.30 en wordt georganiseerd door de OSL.

Zie de website van de OSL voor meer informatie en aanmelding.