Publicaties

Forthcoming:

◦ ‘Criticism in the History of the Modern Humanities. The Case of Literary Studies in the Late 19th and Early 20th Century Netherlands’. In: History of Humanities 3(2). 2018.

 

2018

◦ ‘Jan Lauwereyns. Hemelsblauw’. In: Lexicon van Literaire Werken. Aflevering 112, december 2018. p.27-36.

◦ ‘Poëtische miserie?’, over Drieëntwintig tips om de hond en je demonen aan de lijn te houden van Runa Svetlikova. In: Awater 17(2). 2018. p.50-51.

◦ ‘Betrokken en/of gedistantieerd? Kritiek als houding en handeling in de moderne geesteswetenschappen en Nederlandse letterkunde’. In: Vooys 36(1). 2018. p.8-17.

◦ ‘Schreeuwen in mijn eenentwintigste eeuw‘. Gepubliceerd op deReactor, 01/04/2018.

◦ ”Who was I? What was I?’ – Over Ivanov (2016) van Hanna Bervoets’. In: Jos Muijres & Marieke Winkler. Tegen de schenen. Opstellen over hedendaagse Nederlandse en Vlaamse literatuur. Nijmegen: Vantilt. 2018. p.159-171.

◦ ”achter de coulissen van het theaterstuk Bewustzijn‘ – Over Monkey business (2003) van Jan Lauwereyns’. In: Jos Muijres & Marieke Winkler. Tegen de schenen. Opstellen over hedendaagse Nederlandse en Vlaamse literatuur. Nijmegen: Vantilt. 2018. p.13-29.

◦ met Jos Muijres. ‘Voorwoord’. In: Jos Muijres & Marieke Winkler. Tegen de schenen. Opstellen over hedendaagse Nederlandse en Vlaamse literatuur. Nijmegen: Vantilt. 2018. p.7-9.

◦ Jos Muijres & Marieke Winkler (red.). Tegen de schenen. Opstellen over hedendaagse Nederlandse en Vlaamse literatuur. Nijmegen: Vantilt. 2018.

◦ ”Op rooftocht in de wereld’ – Over Circulaire systemen (2002) van Paul Bogaert’. In: Bundels van het nieuwe millennium. Nederlandse en Vlaamse poëzie in de 21e eeuw. Onder redactie van Jeroen Dera & Carl De Strycker. Nijmegen: Vantilt/Poëziecentrum. 2018. p.26-35.

2017

◦ ‘Criticus of wetenschapper? Onderzoek naar de disciplinaire identiteit van de letterkundige neerlandistiek’. In: VakTaal. Tijdschrift van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek 30(3). 2017. p.18-19.

◦ ‘Valkenberg moet de Huizinga-lezing kritisch lezen‘. Opinie. In: de Volkskrant, 16/08/2017.

◦ ‘Een voetnoot bij de toekomst van de letterkundige neerlandistiek‘. Jubileumbijdrage gepubliceerd op Neerlandistiek.nl, 08/06/2017.

◦ ‘Het haperend geheugen van de neerlandistiek: over neglected agents en de ‘Utrechtse school’. In: Marginalia. Voor Mathijs Sanders. Samengesteld door Jeroen Dera en Alex Rutten. Utrecht: Pro-book.nl. 2017. p.67-76.

◦ ‘In greppels en holen wachten de verbanden’. Over Ja Nee (2017) van Tonnus Oosterhoff. In: Awater 16(2). 2017. p.24-25.

◦ Geleerd of niet. Literatuurkritiek en literatuurwetenschap in Nederland, sinds 1876. Proefschrift verkregen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Online beschikbaar via de Radboud Repository, 15/05/2017.

◦ Een cultuurwetenschapper vertelt waarom cultuur zo belangrijk is‘. Interview met VICE, gepubliceerd op 01/04/2017.

◦ ‘Levend verleden‘. Een gesprek met prof.dr. J. Van Hulst (1911). Gepubliceerd op Wintertuin heeft een verhaal, 15/03/2017.

◦ ‘‘Herinnering maakt de wereld’‘. Gepubliceerd op deReactor.org, 08/01/2017.

2016

◦ ‘Een geloofwaardig verhaal‘. Gepubliceerd op Wintertuin heeft een verhaal, 11/10/2016.

◦ ‘Zijdelings zelfportret’. Over Geboorte van Christine D’haen. In: Awater 15(3). 2016. p.38-39.

◦ ‘Een veelzijdig en vooral katholiek leven’. Bespreking van de biografie Heraut van de katholieke herleving: Gerard Brom 1882-1959 (2015) van Paul Luykx. In: Spiegel der Letteren 58(2). 2016. p.313-316.

◦ ‘Zingen zonder tong’. Over Onder normale omstandigheden (2016) van Frank Keizer. In: Awater 15(2). 2016. p.44-45.

◦ ‘Wat onderbelicht blijft. Over Achter de Verhalen 2016‘. Gepubliceerd op Wintertuin heeft een verhaal, 09/05/2016.

◦ ‘Expansiedrift. Over Navigatiesystemen. Zes gedichten voorbij de menselijkheid (2015) van Han van der Vegt‘. Gepubliceerd op deReactor.org, 24/01/2016.

2015.

◦ ‘Le Mouchoir’. In: Anne Reverseau and Nadja Cohen (ed.) Petit musée d’histoire littéraire 1900-1950. The Impressions Nouvelles: Bruxelles. 2015. p.59-63.

◦ Bijdragen over Armando, C. Buddingh’, Louis Ferron, Paul van Ostaijen, Peter Verhelst en Leo Vroman. In: Nina Geerdink, Jos Joosten en Johan Oosterman (red.) De Leeslijst. 222 werken uit de Nederlandstalige literatuur. Vantilt: Nijmegen. 2015.

◦ ‘De schrijver van de toekomst kent zijn verleden‘. Gepubliceerd op Wintertuin heeft een verhaal, 27/07/2015.

◦ ‘‘Ik heb me nog nooit zo bevrijd gevoeld!’ Over het lezen van Mens Dier Ding van Alfred Schaffer‘. In: DW B 160(3). 2015. p.126-130.

◦ ‘Literaire kritiek: man niet overal aan de macht’. Gepubliceerd op Neder-L, 13/05/2015.

◦ met Lina Samuelsson. ‘Boeken‘. Opinie. In: NRC Handelsblad, 20/04/2015.

◦ ‘Levenslang bang bang bang. Over Opzichtige stilte (2014) van Leonard Nolens‘. Gepubliceerd op deReactor.org, Vlaams-Nederlands webplatform voor literaire kritiek, 27/02/2015.

2014

◦ ‘De (on)mogelijkheid van vermakelijk engagement. Over VSV of Daden van onbaatzuchtigheid (2012) van Leon de Winter’. In: Jos Muijres en Esther op de Beek (red.) Op de hielen. Opstellen over recente Nederlandse en Vlaamse literatuur. Vantilt: Nijmegen. 2014. p.33-52.

◦ ‘Het raadsel van academisch schrijven‘. Gepubliceerd op Neder-L, 27/10/2014.

◦ ‘‘Wat er gebeurt tussen de verhalen’. Over Voor jou van K. Schippers‘. In: DW B, jaargang 159(4). 2014. p.120-124.

◦ ‘‘De vraag is deze: waarom is een akademisch neerlandicus zulk een heel ander mens dan een nederlands letterkundige?’ Literatuurkritiek en literatuurwetenschap: het hoogleraarschap van Albert Verwey (1865-1937)’. In: Nederlandse Letterkunde 19(2). 2014. p.97-128.

◦ ‘Geen standbeeld voor de criticus‘. Gepubliceerd op online opinieplatform deFusie, 16/09/2014.

◦ ‘Bookreview Levinas, Storytelling and Anti-Storytelling‘. In: Ethical Perspectives 21(2). 2014. p.302-307.

◦ ‘Undo/redo. Poëzie als herinneren en vergeten. Over Rouw met diertjes van Astrid Lampe‘. In: DW B 159(2). 2014. p.111-115.

2013

◦  ‘The Literary Scholar as Literary Critic? How the Study of the Relation between the Academic and the Public Discourse on Literature can Help to Understand the Function and Value of Literary Studies‘. In: K. Földváry (red.), International Research Universities Network and Catholic Universities Partnership Graduate Students’ Conference Conference Proceedings. Piliscsaba: Pázmány Péter Catholic University. 2013. p.45-49.

◦   ‘Down the rabbit hole (dan komt alles goed). Over Hoi feest van Ellen Deckwitz en Dolhuis. Natura Naturata van Lucas Hirsch‘. In: DW B 158(4). 2013. p.677-682.

◦   ‘Schijverslogboek of kleine filosofie? Essayistisch schrijven over literatuur is booming business. Recensie van Jannah Loontjens’ Mijn leven is mooier dan literatuur. Een kleine filosofie van het schrijverschap (2013). Gepubliceerd op Neder-L, 17/06/2013.

◦   met Jeroen Dera. ‘Jonge wolven VIII: “Vertel me wat je verzonnen hebt”: fictie, realiteit en artistieke geloofwaardigheid bij Leon de Winter en A.H.J. Dautzenberg’. In: DW B 158(2). 2013. p.341-349.

◦   ‘Interpretatie en/of patroon? Over Het einde van de geesteswetenschappen 1.0 en het onderscheid tussen kritiek en wetenschap’. In: Vooys 31(1). 2013. p.31-41.

2012

◦   ‘Spel of gevecht met onorigineel materiaal?’ Recensie van Paul Claes’ Echo’s echo’s. De kunst van de allusie (2011) en Vechten met de engel. Herschrijven in de Nederlandse literatuur (2009) onder redactie van Ben van Humbeeck, Valerie Rouseau en Cin Windey. In: Spiegel der Letteren 54(2). 2012. p.397-401.

◦   ‘Naar een nieuwe Laocoön. Het onderscheid tussen beeldende kunst en literatuur van Lessing tot Greenberg’. In: Kunstlicht. Wetenschappelijk tijdschrift voor beeldende kunst, beeldcultuur en architectuur 33(2/3). 2012. p.9-19.

◦   met Willem Bongers-Dek & Jeroen Dera.  ‘Jonge wolven VII: Circus en cel. Over recente poëzie van Ester Naomi Perquin en Delphine Lecompte’. In: DW B 157(4). 2012. p.593-601.

◦   met Laurens Ham. ‘Jonge Wolven VI: Een plek waar we met z’n allen hebben afgesproken. Over Unica van Lucebert en hedendaagse zines’. In: DW B 157(2). 2012. p.275-283.

2010

◦   ‘Literatuur en muziek. Voorwoord’. In: Frame. Tijdschrift voor literatuurwetenschap 23(2). 2010. p.5-7.

◦   ‘Graphic Novel. Voorwoord.’ In: Frame. Tijdschrift voor literatuurwetenschap 23(1). 2010. p.5-7.

2009

◦   ‘Authenticiteit of creative recycling? Over een heruitgave van het ondergrondse tijdschrift De Schone Zakdoek (1941-43) en het aura-begrip van Walter Benjamin‘. In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 119(2). 2009. p.217-235.

◦   ‘Queerstudies. Voorwoord’. In: Frame. Tijdschrift voor literatuurwetenschap 22(2). 2009. p.5-7.

◦   ‘Cyberpoetics. Inleiding’. In: Frame. Tijdschrift voor literatuurwetenschap 21(1). 2009. p.5-14.

2008

◦   ‘De schaduw van de Zuivere Lyriek: Over de relatie van Paul van Ostaijens ‘Gebruiksaanwijzing der Lyriek’ en de poëzie van Hans Favery’. In: Vooys 29(1). 2008. p.26-39.

2007

◦   ‘De metamorfoses van Laocoön. Woord & beeld interactie in De Schone Zakdoek (1941-1943) en Barbarber (1958-1972)’. MA-scriptie, Universiteit Utrecht. Online te lezen via dspace.

Advertisements