Over

MW profielSinds 2015 ben ik als docent-onderzoeker letterkunde verbonden aan de opleiding Cultuurwetenschappen van de Open Universiteit. Mijn onderzoek richt zich op de wisselwerking tussen literatuur, literaire kritiek en literatuurwetenschap. Hoe vindt de uitwisseling van kennis tussen die verschillende domeinen plaats en om wat voor kennis gaat het dan? Hoe kijken auteurs, critici en academici aan tegen de waarde en de functie van de literatuurstudie in de maatschappij? En hoe verhoudt het Nederlandse debat hierover zich tot het debat in andere taalgebieden?

In mijn proefschrift Geleerd of niet. Literatuurkritiek en literatuurwetenschap in Nederland, sinds 1876 (Radboud Universiteit, 2017) bestudeerde ik, aan de hand van de praktijk van enkele hoogleraren die tevens criticus waren o.a. Albert Verwey, Nico Donkersloot en Hans Gomperts, de relatie tussen de academische en publieke literatuurbeschouwing: waarom liggen critici en academici door de tijd heen steeds met elkaar in de clinch? Wat zijn de achterliggende wetenschappelijke waarden die bij het conflict, op dat specifiek moment, meespelen?

Als docent Letterkunde verzorg(de) ik onder andere colleges ‘Nederlandse literatuurgeschiedenis’, ‘Literatuuranalyse’ en ‘Wetenschapsfilosofie voor de Geesteswetenschappen’ aan de Open Universiteit, Radboud Universiteit, Universiteit Utrecht en ArtEZ (opleiding  Creative Writing).

Naast het onderzoek en onderwijs ben ik hoofdredacteur van LOCUS, online tijdschrift voor cultuurwetenschappen en redactiesecretaris van het wetenschappelijke tijdschrift Nederlandse Letterkunde. Samen met Jos Muijres redigeerde ik in 2018 de bundel Tegen de schenen. Opstellen over recente Nederlandse en Vlaamse literatuur. Eerder was ik redacteur van poëziepodium Perdu in Amsterdam en hoofdredacteur van Frame – tijdschrift voor literatuurwetenschap.