Marieke WinklerOp deze blog houd ik de vorderingen bij rond mijn onderzoek naar de wisselwerking tussen literatuur, literaire kritiek en literatuurwetenschap in Nederland vanaf het einde van de negentiende eeuw tot nu (of eigenlijk: van nu tot toen).

Sinds januari 2017 ben ik als postdoc verbonden aan de opleiding Cultuurwetenschappen van de Open Universiteit. In mijn postdoc-onderzoek richt ik mij op de vraag hoe kritische lezers worden gevormd door middel van literatuur(studie) en ga ik na hoe de uitwisseling van kennis plaatsvindt tussen de literatuurwetenschap en aanpalende disciplines. Steeds stel ik mij daarbij de vraag hoe er op een bepaald moment wordt gedacht over de waarde en de maatschappelijke functie van literatuur en literatuurstudie/-onderwijs.

In mei 2017 promoveerde ik aan de Radboud Universiteit op het proefschrift Geleerd of niet. Literatuurkritiek en literatuurwetenschap in Nederland, sinds 1876 waarin ik de broeierige relatie tussen publieke en academische literatuurbeschouwers in ons land onder de loep nam.

Als docent Letterkunde gaf ik onder andere colleges literatuurgeschiedenis, literatuurwetenschap en wetenschapsfilosofie aan de OU, de Radboud Universiteit, de Universiteit Utrecht en aan de ArtEZ (opleiding Creative Writing). Daarvoor was ik redacteur van poëziepodium Perdu in Amsterdam en hoofdredacteur van Frame – tijdschrift voor literatuurwetenschap.

Advertisements