Marieke WinklerOp deze blog houd ik de vorderingen bij rond mijn onderzoek naar de wisselwerking tussen literatuur, literaire kritiek en literatuurwetenschap in Nederland vanaf het einde van de negentiende eeuw tot nu (of eigenlijk: van nu tot toen). 

Sinds januari 2017 ben ik als postdoc verbonden aan de opleiding Cultuurwetenschappen van de Open Universiteit. Afgelopen jaren werkte ik aan de Radboud Universiteit Nijmegen aan mijn proefschrift getiteld Geleerd of niet. Literatuurkritiek en literatuurwetenschap in Nederland, sinds 1876Hierin stond de vraag centraal naar het verschil tussen de literaire kritiek en de literatuurwetenschap: waarom liggen Nederlandse critici en academici door de tijd heen steeds met elkaar in de clinch? Wat zijn de achterliggende (wetenschappelijke) waarden die bij het conflict, op dat specifieke moment, meespelen? En hoe kan het inzicht in de broeierige relatie tussen kritiek en wetenschap ons helpen de identiteit van de academische literatuurstudie als (geestes)wetenschappelijke discipline te begrijpen? 

Als docent Letterkunde gaf ik onder andere colleges literatuurgeschiedenis, literatuurwetenschap en wetenschapsfilosofie aan de OU, de Radboud Universiteit, de Universiteit Utrecht en aan de ArtEZ (opleiding Creative Writing). Daarvoor was ik redacteur van poëziepodium Perdu in Amsterdam en hoofdredacteur van Frame – tijdschrift voor literatuurwetenschap.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s