Lezing ‘The Literary Scholar as Literary Critic’

W.J.A. JonckbloetW.J.A. Jonckbloet stelde in 1877 bij de publieke aanvaarding van de leerstoel Nederlandse taal- en letterkunde in Leiden dat de taak van de Nederlands letterkundige tweeledig is. Allereerst moet deze er naar streven ‘om den natuurlijken samenhang van oorzaak en gevolg uit te vorschen, en mensen en zaken te plaatsen in het licht van hunnen tijd.’ Na deze arbeid is de tweede en belangrijkere taak ‘critiek oefenen’. 

Vanaf het ontstaan van de moderne Nederlandse letterkunde als zelfstandige academische discipline, zo rond 1900, blijft de  tweeledige taakopvatting onderwerp van debat. Begeeft de wetenschapper zich met het oefenen van kritiek niet teveel op het gebied van de publieke literatuurbeschouwing en zou hij zich niet beter verre houden van evaluerende uitspraken? Of komt een normatieve houding de wetenschap juist ten goede?

Op donderdag 28 februari geef ik een lezing voor de Graduate School Humanities (RU) waarin onder anderen Jonckbloet voorbij komt. Titel van de lezing is ‘The Literary Scholar as Literary Critic. On the Interrelation between the Academic and the Public Discourse on Literature in the Netherlands (around 1900)‘.

De GSH organiseert eens per maand een Theme Thursday  waarin twee promovendi hun nieuwste resultaten presenteren. Het begint om 16.15. Toegang is gratis voor promovendi. Meld je wel even van tevoren aan bij de GSH.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s